پژوهش ها


1 ـ ارزيابي وضع موجود از نظر Imaging در كشور

هدف كلي اين طرح بررسي وضعيت Imaging در كشور و ارائه راهكارهاي مناسب جهت بهبود آن مي‌باشد.
پايه ريزي ساختار اين طرح با مطالعه منابع، مقالات، مجلات و طرح‌هاي مختلف پژوهشي در داخل و خارج كشور آغاز گرديده است. در اين مرحله از طرح، استانداردها و عوامل بررسي شده در سيستم‌هاي مختلف Imaging در سراسر دنيا در حال بررسي شدن مي‌باشد. نگارش نخست پرسشنامه طرح بر اساس متغيرهايي كه در اين مرحله تعيين مي گردند، انجام خواهد شد.

 

2 ـ ارزيابي نحوه پاسخ دهي نظام هاي درماني به تروماهاي ناشي از تصادف اتومبيل و ارائه توصيه هاي علمي و عملي

هدف كلي اين طرح بررسي نحوه پاسخگويي نظام‌هاي درماني كشور به تروماهاي ناشي از تصادفات اتومبيل و ارائه توصيه‌هاي علمي و عملي مي باشد.
ساختار اين طرح با مطالعه منابع، مجلات و طرح‌هاي مختلف پژوهشي در داخل و خارج كشور و همچنين با استفاده از سيستم ثبت اطلاعات بيماران ترومايي انجمن جراحان آمريكا( Trauma Registry of American College of Surgeons ) پايه‌ ريزي گرديد. در نهايت طي جلسات متعدد پرسشنامه اوليه طراحي شد و پس از مراحل مختلف جهت ارزيابي نهايي در يك Pilot Study به آزمايش گذاشته شد. با توجه به تخصصي بودن بسياري از قسمتهاي اين پرسشنامه تصميم به آن گرفته شد كه پرسشنامه‌ها توسط افراد پزشك تكميل گردند. Pilot Study مذكور در مراكز بيمارستاني چندين شهر كشور از جمله اصفهان و تهران انجام گرفت. پس از آن طي جلسات متعدد نواقص و مشكلات پرسشنامه برطرف گرديد. در حال حاضر با توجه به آماده بودن پرسشنامه نهايي، طرح مزبور در حال اجرا در شهرهاي مختلف كشور مي‌باشد.

 

3 ـ بررسي رضايتمندي بيماران از خدمات بستري و سرپايي و راهكارهاي بهبود آن

هدف كلي اين طرح بررسي رضايتمندي بيماران از خدمات سرپايي و بستري و ارائه راهكارهاي بهبود آن مي‌باشد.
ساختار اين طرح با مطالعه منابع، مقالات، مجلات و طرح‌هاي مختلف پژوهشي در داخل و خارج كشور و همچنين با استفاده از پرسشنامه‌هاي ارزشيابي رضايتمندي بيماران در مراكز مختلف خارجي و داخلي و تعيين متغيرها بر همين اساس پايه ريزي گرديد. پس از مراحل مختلف سرانجام پرسشنامه اوليه طرح، نگارش گرديد و بعد از طي روند بررسي، براي ارزيابي نهايي در يك Pilot Study به آزمايش گذاشته شد. تصميم بر آن گرفته شد كه در اين پرسشنامه از پزشكان جهت تكميل پرسشنامه‌ها استفاده شود. Pilot Study اين طرح در مراكز مختلف بيمارستاني چندين شهر كشور از جمله اصفهان و تهران انجام شد . با آماده شدن نتايج اين مطالعه اوليه، پس از انجام جلسات و نشست‌هاي مختلف،‌ مشكلات پرسشنامه برطرف گرديد. در حال حاضر با توجه به آماده شدن پرسشنامه نهايي، طرح مزبور در حال اجرا در شهرهاي مختلف كشور مي‌باشد.

 

4 ـ بررسي آماري عوارض ناشي از اعمال جراحي در بيمارستانهاي كشور (به تفكيك) و بررسي خصوصيات جراح، نوع بيماريها و نوع بيمارستان

 

5 ـ بررسي تحقيقاتي تأثير آموزش مداوم جامعه پزشكي در نوع فعاليت و خدمات ارائه شده از طرف جراحان به بيماران در سطح كشور در دوره پنج ساله گذشته با توجه به عوارض، شكايات، بررسي بافت شناختي و . . .

 

6 ـ ارزيابي نحوه خدمات رساني به بيماران دچار سوختگي درجه II و III و راهكارهاي اجرايي آن

سوختگی ها و آسیب های استنشاقی مربوط به آن هنوز هم یکی از مهم ترین علل مرگ و میر و ناتوانی محسوب می گردد. سوختگی ها همواره خسارت جسمانی، روانی اقتصادی فراوانی را ایجاد نموده اند. بیماران دچار سوختگی معمولاً نیازمند حمایت های مادی و روانی دراز مدت و اعمال جراحی ترمیمی متعدد هستند.
این مطالعه با توجه به میزان بالای مرگ و میر بیماران دچار سوختگی در ایران، می کوشد تا وضعیت موجود را بررسی نموده، راهکارهایی را جهت بهبود نحوه برخورد با این بیماران ارائه نماید.
 


7 ـ تهيه راهنماي انجام ماموگرافي براي غربالگري تشخيصي

 

8 ـ بررسي تحقيقاتي نياز بيماران انتخابي به آزمايشهاي پاراكلينيك براي انجام جراحي ( Elective Surgery )

 

9 ـ بررسي تحقيقاتي استفاده از آنتي بيوتيك در پيشگيري و درمان بيماران جراحي

عفونت های پس از جراحی یکی از علل موربیدیتی در بیماران می باشد، هر چند که استفاده از آنتی بیوتیک ها، گامی موثر در کاهش موارد ابتلا به عفونت بوده است، مصرف بی رویه آنها، با تحمیل بار مالی بر کشور، ایجاد عوارض ناخواسته، پدیدار شدن سوش های مقاوم میکروبی، تبعاتی جدی به همراه خواهد داشت. بر همین اساس، مطالعه حاضر به بررسی نحوه استفاده از آنتی بیوتیک ها و ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیت موجود در کشور می پردازد.

 

10 ـ بررسي تأثير برنامه هاي آموزش مداوم برگزار شده توسط جامعه جراحان ايران بر دانش، نگرش و عملكرد جراحان كشور

 

11 ـ طرح و تهيه گزارش تفصيلي ارزشيابي كنگره سال 1379 و نتيجه گيري براي تدوين برنامه هاي سال 1380 و ارسال آن براي كليه همكاران

 

12 ـ طرح و تهيه گزارش تفصيلي ارزشيابي كنگره سال 1380 و نتيجه گيري براي تدوين و ارتقاء برنامه هاي آتي

 

13 ـ طرح و تهيه گزارش تفصيلي ارزشيابي كنگره سال 1381 و نتيجه گيري جهت بالابردن سطح علمي كنگره در سالهاي بعد

 

14 ـ طرح و تهيه گزارش تفصيلي ارزشيابي كنگره سال 1382 بررسي و نتيجه گيري در مورد ميزان تمايل همكاران به مطالب عنوان شده

 

15 ـ طرح و تهيه گزارش تفصيلي ارزشيابي كنگره سال 1383 و نتيجه گيري جهت ارتقاء، پيشرفت و بالابردن سطح علمي كنگره سال 1384 و بررسي و نتيجه گيري جهت افزايش ميزان انتقال مطالب به همكاران شنونده

 

16 ـ اجراي برنامه آموزش كامپيوتر و آشنائي با اينترنت بطور متوالي

 

17 ـ بررسي نگرش جراحان به تأثير تجويز مواد مخدر در تسكين درد بيماران

 

18 ـ بررسي فراواني سرطان پستان در زنان زير 30 سال و مروري بر روشهاي درماني در اين سنين

 

19 ـ طرح و تهيه گزارش تفصيلي ارزشيابي كنگره 1384 و استفاده از آن در برنامه ريزي كنگره 1385

 

20 ـ بررسي چاقي مفرط در ايران


21 -  طرح بازنگری در آموزش مداوم کشور

با توجه با این که آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور، امری ضروری محسوب می گردد، پس از یک دهه بازآموزی در کشور، نیاز به اندیشیدن برای ایجاد راهکارهایی جدی در جهت ارتقاء آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور، با توجه به پیشرفت سریع علم پزشکی، اساسی می باشد، راهکارهایی که بتواند در جهت افزایش کمیت و کیفیت برنامه ها موثر باشد، در این پژوهش با مرور کامل بر تاریخچه آموزش مداوم کشور سعی می شود طرحی نوین متناسب با وضعیت اجتماعی، پزشکی، و درمانی ارائه گردد.

22 -  آزمایش های لازم قبل از عمل جراحی

انجام آزمایش ها قبل از اعمال جراحی به صورت یک امر عادی در کشور آمده است. با توجه به تحمیل هزینه های سنگین به علت آزمایش های غیرضروری، اتلاف وقت، و مشکلات سیستم درمانی کشور، شایسته است تا دستورالعملی استاندارد و متناسب با این وضعیت تدوین گردد تا از آزمایش های غیرضروری جلوگیری گردد. این مطالعه به بررسی وضعیت موجود پرداخته، سعی می نماید راهکارهایی را برای بهبود آن ارائه نماید.

23ـ بررسي نسبت وفور اعمال جراحي در توده‌هاي پستان (خوش‌خيم و بدخيم)

 

24ـ رابطه درد پستان و سرطان پستان در خانم‌هاي ايراني

 

25ـ بررسي نقش موتورسيكلت سواران در حوادث ناشي از تصادفات وسائل نقليه

 

26ـ بررسي سيستم IT جهت اطلاع‌رساني از نحوه آموزش مداوم جامعه پزشكي به همكاران جراح


 

نسخه قابل پرینت بازدید : 12000 11 آذر 1388 ساعت 12:12 ق.ظ
آمار سایت
  • کل بازدید : 2626728
  • بازدید امروز : 2670
  • بازدید دیروز : 1086
  • بازدید این ماه : 28432
  • بازدید ماه قبل : 55525
  • آخرین بازدید : يكشنبه 26 خرداد 1398 (17:17) ب.ظ